Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

 • 20191216_112900
 • 20191216_113036
 • 20191216_113359
 • 79698951_2932148820129450_7742544326252560384_o
 • 79939216_10156865889885878_3424084967892713472_o

 XVI konferencija Bibliotekarskog društva Srbije ,,Male biblioteke u velikom dijalogu za promene'' održana je 12. i 13. 12. 2019. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.

Predsjednica Udruženja bibliotekara Crne Gore, Jasmina Bajo, je prisustvovala Konferenciji na poziv predsjednika Bibliotekarskog društva Srbije, dr Bogdana Trifunovića.
Konferencija je nastojala da otvori prostor za dijalog o temama koje se, prije svega, tiču malih ili manjih biblioteka, kako bi pažnju stručne javnosti skrenula ovom brojnom i raznolikom segmentu bibliotečko-informacione djelatnosti.
U petak, 13. 12, u oviru sesije ,, Čuvari kulturne baštine'' Jasmina Bajo je izložila koautorski rad sa Marijom Starčević ,, Aktivnosti Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u popularisanju kulturne baštine Boke Kotorske''. Učestvovala je i na radionici ,,UX in Libraries: Capturing User Behaviours'', koju je održala dr Gina de Alvis, nezavisna istraživačica u bibliotečko-informacionoj djelatnosti iz Singapura.

 • 20191210_114652
 • 20191210_120622
 • 20191210_121616
 • IMG_1110
 • IMG_1115
 • IMG_1149
 • IMG_1155
 • IMG_1176

 Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Univerzitet Crne Gore Pomorski fakultet Kotor / Pomorska biblioteka organizovali su otvaranje Izložbe Stare i rijetke knjige iz legata akademika Vladislava Brajkovića 10. 12. 2019. godine u Memorijalnoj sali Pomorske biblioteke u Dobroti.

Izložba je rezultat implementacije projekta Izložba Stare i rijetke knjige iz legata akademika Vladislava Brajkovića, koji je sufinansiran iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu Ministarstva kulture Crne Gore. Izložbu su pripremile: Nataša Gobović i Jasmina Bajo, bibliotekarske savjetnice i Marija Starčević i Ana Kerndl, više bibliotekarke.
Rukovoditeljka Pomorske biblioteke Kotor, Nataša Gobović je pozdravila prisutne i podsjetila da je ovo već drugi projekat koji realizuju ove dvije institucije i koji je podržalo Ministartvo kulture Crne Gore.
Prodekanica za inovacije i razvoj prof. dr Tatijana Dlabač je otvorila izložbu.
Akademik Vladislav Brajković, evropski stručnjak za pomorsko pravo, čovjek je koji je svojim znanjem, društvenim angažmanom, entuzijazmom i, iznad svega, ljubavlju i privrženošću svojoj rodnoj Boki Kotorskoj, znatno doprinio obnovi i razvoju pomorske privrede Crne Gore nakon Drugog svjetskog rata, te obnovi pomorskog školstva i njegovom podizanju na visokoškolski nivo. Svoju bogatu stručnu biblioteku zavještao je svojoj sestričini, uvaženoj prof. dr Mariji Radulović. Procjenjujući vrijednost i značaj fonda, pokojna prof. dr Marija Radulović je odlučila da biblioteku akademika Vladislava Brajkovića pokloni Pomorskoj biblioteci u Kotoru, sa željom da ona što prije bude adekvatno smještena, stručno obrađena i prezentirana, i na taj način otvorena za naučnu i kulturnu javnost ne samo Boke Kotorske i Crne Gore već i šire.
,,Vjerujemo da će situiranje naučne biblioteke akademika Vladislava Brajkovića u Pomorskoj biblioteci doprinijeti objektivnom vrednovanju njegovog opšteg doprinosa i odrediti pravo mjesto koje mu pripada u novijoj istoriji Crne Gore. Utemeljivanjem Biblioteke akademika Vladislava Brajkovića, Kotor i Boka Kotorska će se odužiti jednom od najviđenijih Bokelja’’, istakla je Dlabač.
Biblioteka akademika Vladislava Brajkovića obuhvata preko 7.000 bibliotečkih jedinica, a materijal će biti sistematizovan i katalogizovan u okviru COBISS. CG, zajedničkog (kooperativnog, jedinstvenog) elektronskog kataloga Crne Gore, što znači da će biti dostupan svim korisnicima interneta. Stare i rijetke knjige iz ove Biblioteke su u relativno zadovoljavajućem stanju, jer na njima nema ozbiljnijih oštećenja.
Jasmina Bajo, koordinastorka projekta, je podsjetila da je zakonska obaveza i dužnost svake baštinske ustanove i da štiti i čuva staru i rijetku bibliotečku građu kao kulturno nasljeđe od opšteg značaja. Ove publikacije predstavljaju i kulturno dobro. Zatim je dodala: ,,Izloženo je 35 publikacija, koje su važan izvor podataka o akademiku Brajkoviću, njegovim raznovrsnim interesovanjima, tako da osim stručnih publikacija iz oblasti pomorske pravne nauke na nekoliko jezika (italijanskom, francuskom, engleskom, njemačkom) nalazimo i publikacije koje pripadaju različitim oblastima kulture i nauke: književnost, istorija, sociologija, lingvistika, ekonomija, politikologija, etnologija, okeanografija, kulturna baština Boke Kotorske. Najstarija publikacija koja je predstavljena na ovoj izložbi je iz 1811. godine. Riječ je o traktatu italijanskog advokata Estragina: Trattato del contratto di assicurazione del sig. Pothier, preceduto da un discorso preliminare coll᾽ agg. delle note e di un supplemento, koja je objavljena u Milanu.
Cilj ove izložbe je da ukažemo javnosti na kulturno bogatstvo kojim raspolažemo, da naučnicima, istraživačima, studentima, učenicima i građanstvu omogućimo uvid u biblioteku jednog od najvećih stručnjaka za pomorsko pravo kod nas i na taj način valorizujemo i obogatimo kulturnu ponudu Boke Kotorske i Crne Gore.’’
Otvaranju izložbe su prisustvovali i učenici Srednje pomorske škole Kotor sa profesoricom Draganom Franić.

Rukovoditeljka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor Marija Starčević od 27. do 29. novembra prisustvovala je Konferenciji članova Europeana mreže „EUROPEANA 2019: Connect Communities“ održanoj u Nacionalnoj biblioteci Portugalije u Lisabonu. Na Konferenciji je prisustvovalo 269 učesnika iz 37 zemalja, 67 govornika na 18 sesija okupljenih oko zajedničkog cilja da istraže što digitalne transformacije znače za evropsku Agendu. Predstavljene su ključne aktivnosti Europeana mreže u 2019. godini i planovi za narednu godinu. Takođe u okviru sesije „Pitch your project“ predstavljeni su projekti koji promovišu inovacije u digitalizaciji kulturne baštine.

 • 78668778_2603809036379184_7925380633071714304_o
 • 78716958_2603808779712543_5539621115841740800_o
 • 79011292_2603809889712432_2034909080543297536_n
 • 79473396_2603808903045864_5054798352701456384_o
 • 79516992_2603809749712446_4814228077582221312_n
 • 79518662_2603809446379143_8884874896774004736_o

 

78792880 2593630140730407 1155798655953797120 o

Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Pomorska biblioteka Kotor organizuju otvaranje Izložbe Stare i rijetke knjige iz legata akademika Vladislava Brajkovića u utorak, 10. 12. 2019. godine u 12 sati u Memorijalnoj sali Pomorske biblioteke u Dobroti.
Izložba je rezultat implementacije projekta Izložba Stare i rijetke knjige iz legata akademika Vladislava Brajkovića, koji je sufinansiran iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu Ministarstva kulture Crne Gore.
Akademik Vladislav Brajković, evropski stručnjak za pomorsko pravo, svojim znanjem, društvenim angažmanom, entuzijazmom i, iznad svega, privrženošću svojoj rodnoj Boki Kotorskoj, znatno je doprinio revitalizaciji i razvoju pomorske privrede Crne Gore nakon Drugog svjetskog rata, kao i obnovi pomorskog školstva i njegovom podizanju na visokoškolski nivo. Biblioteka akademika Vladislava Brajkovića predstavlja obimnu stručnu biblioteku u kojoj preovlađuju jedinice vezane za oblast (međunarodnog) pomorskog prava kojim se akademik bavio tokom svog plodnog naučnog rada.

 • IMG-6997
 • IMG_7005

 

U organizaciji JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ / Gradske biblioteke i čitaonice Kotor i Studijskog programa za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću 5. decembra u Kinu „Boka“ održana je tribina „Sajber nasilje – izazovi prevencije i sankcionisanja“. Na tribini su učestvovali studenti psihologije, pedagogije i sociologije i prof. dr Jelena Mašnić. Takođe, svoja iskustva o sajber nasilju podijelili su i prisutni u publici: studenti, učenici osnovne škole, roditelji i profesori.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka