Usluge pristupa Internetu namijenjene su svim građanima uz plaćanje odgovarajuće nadoknade prema važećem cjenovniku (2 € po započetom satu). Ove usluge su dostupne svim starosnim grupama, a za maloljetne članove odgovorni su roditelji.

Korisnicima nije dozvoljena instalacija i brisanje bilo kakvih programa.

Korisnici imaju pravo da pohrane datoteke sa Interneta na lične prenosne USB memorije. Odabrani sadržaji mogu se narezati na kompakt disk ili odštampati.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka