Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

 Image00004

Predstavnice Gradske biblioteke i čitaonice Kotor (Marija Starčević, Jelena Vukasović i Jasmina Bajo) 15. 04. 2015. godine prisustvovale su radionici: Lo Cloud Collections, platformi za digitalne biblioteke koja se održala na Cetinju u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević . Radionicu su vodili Predrag Đukić iz Biblioteke grada Beograda i Andreja Silić-Švonja iz Gradske knjižnice Rijeka.

Platforma LoCloud zbirki omogućuje brzo i jednostavno stvaranje vlastite digitalne biblioteke, muzeja ili arhiva , te objavljivanje ovih podataka na Europeani. Ova usluga je dostupna u takozvanom modelu softvera kao usluge (Software-as-a-Service). To znači da korištenje LoCloud zbirki ne zahtijeva vlastitu IT infrastrukturu, a plaćanje je periodično i zavisi od opsega korišćenja platforme, tj. od ukupne količine podataka koju određena ustanova stavlja online.

 https://www.locloudhosting.net/

Image00003

Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu Crne Gore, u saradnji sa Opštinom Kotor organizovali su  Info dan posvećen programima Evropske unije Kreativna Evropa i Evropa za građane 2014-2020, koji se održao u srijedu, 8. aprila u Palati Bizanti u Kotoru. Info dan je namijenjen potencijalnim aplikantima, odnosno predstavnicima institucija kulture, obrazovnih institucija, civilnog sektora, lokalnih samouprava, i drugih zainteresovanih organizacija.

Prisutnima se na početku obratila koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Opštine Kotor Jelena Stjepčević, koja je istakla da je u oblasti upravljanja projektima bespovratne podrške Opština Kotor trenutno fokusirana na projekte IPA komponente II-prekogranična saradnja i na bilateralne donacije.

Predstavljeni su konkursi potprograma Kultura i MEDIA Kreativne Evrope, program Evropa za građane 2014-2020, a govorilo se  i o novim aspektima politika Zajednice u oblasti kulturne baštine. U okviru potprograma Kultura, prezentovani su uslovi za apliciranje na konkursima Evropski projekti saradnje i Evropske platforme, a u okviru MEDIA potprograma trenutno otvoreni konkursi: Podrška razvoju publike, Podrška za distribuciju nenacionalnih evropskih filmova – program automatske podrške, Podrška razvoju pojedinačnih projekata, TV programiranje evropskih audiovizuelnih djela, Podrška transnacionalnoj distribuciji evropskih filmova – selektivna šema.

Maja Krivokapić, predstavnica NVO Expeditio iz Kotora  je govorila o implementaciji projekata ECLECTIS, koji je podržan u okviru završenog programa EU Kultura 2007 - 2013, i EUROPEAN ARTIZEN INITIATIVE, jedinog projekta sa crnogorskim učešćem podržanog na konkursu za projekte saradnje Kreativne Evrope u 2014. godini.

Na kraju Info dana, održane su  kratke individualne konsultacije sa učesnicima koji namjeravaju da apliciraju na nekom od predstojećih konkursa.

Predstavnici Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor prisustvovali su Info danu.

  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003
  • Image00004

 

Branko Ćopić plakat

Povodom 2. aprila, Svjetskog dana dječije knjige i stotinu godina od rođenja poznatog pisca za djecu Branka Ćopića JU Kulturni centar Nikola Đurković/Gradska biblioteka i čitaonica 2. aprila (četvrtak) u 18 sati u Kinu Boka ogranizuje predavanje Humoristički valeri Ćopićeva djela (sa posebnim osvrtom na školsku lektiru) koje će održati prof. dr Svetlana Kalezić-Radonjić.

Svetlana Kalezić-Radonjić (Podgorica, 1980) je književnica, doktor filoloških nauka, esejista i književna kritičarka. Njena najuža stručna profilacija, pored pedesetak radova iz drugih oblasti (u širokom rasponu od usmene i srednjovjekovne do moderne i savremene književnosti) vezana je za književnost za djecu i omladinu, što se ogleda i u temama njenog magistarskog (Umjetnost riječi Ivane Brlić-Mažuranić, 2006) i doktorskog rada (Tipologija crnogorskog romana za djecu i omladinu 1953-1978, 2009). Dati predmet predaje na nekoliko studijskih programa Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Po obrazovanju je doktor filoloških nauka, po pozivu poetesa koja aktivno objavljuje od svoje petnaeste godine. Kao posebna izdanja objavila je sedam knjiga poezije. Izdvajamo neke: Iz ugla ruže (1995), Cveće nedeljne samilosti (1997), Zauzdati bezdan (2002), El manuscrito del silencio (Havana, 2006  ̶  na španskom jeziku)…

Nakon predavanja biće prikazan poznati film Orlovi rano lete, nastao po istoimenom Ćopićevom romanu.

 Dobro došli!

Direktor Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor, Miloš Dževerdanović, je 20. 03. 2015. godine u prostorijama Ministarstva kulture Crne Gore na Cetinju potpisao ugovore za realizaciju sljedećih projekata iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2015. godinu: Bokeljsku noć, Objavljivanje naučne publikacije dr katarine Mitrović "Benediktinci na području Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije (9. stoljeće - 1571) i Nabavka neophodne tehničke opreme za rad u COBISS. CG.  Projekte će realizovati Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor tokom 2015. godine.

Ministarstvo kulture Crne Gore je odlučilo da finansira ove projekte Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske biblioteke i čitaonice iz Kotora, jer podižu svijest o vrijednostima kulturne baštine i doprinose očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

 

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka