Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003

Bibliotekarke Gradske biblioteke i čitaonice Kotor Ivana Roganović, Jasmina Bajo i Jelena Vukasović posjetile su 60. jubilarni Međunarodni beogradski sajam knjiga koji je održan od 25. oktobra do 1. novembra. Na sajmu se predstavilo više od 450 izlagača,  počasni gost bila je Ruska federacija. Pored mnogih izlagača iz čitavog svijeta prvi put su se predstavili izlagači iz Rumunije i Azerbejdžana.

Ma sajmu su obilježeni i sljedeći događaji:

80 - godišnjica rođenja Danila Kiša;

100 - godišnjica rođenja Branka Ćopića;

120 - godišnjica rođenja Milana Kašanina;

140 - godišnjica rođenja Branislava Petronijevića;

1200 - godišnjica rođenja Metodija Solunskog, slovenskog prosvetitelja.

U našoj biblioteci možete pogledati najnovije kataloge nekih izdavača.

IMP

U okviru projekta  Informaciona i medijska pismenost (IMP) – Strategija i edukacija koji realizuje Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević sa Cetinja, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje edukativnu radionicu za školske bibliotekare i nastavnike sa teritorije opštine Kotor. Radionica će se održati 4. novembra u 11 sati u press sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Predavač je bibliotekarka Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, Aleksandra Tomović. Koordinatorke radionice su Gordana Ljubanović i Vesna Kovačević, bibliotekarke Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević i specijaliste za informacionu i medijsku pismenost.

 

 

 

 

 

  • Image00001
  • Image00002

Kulturni centar Nikola Đurković / Gradska biblioteka i čitaonica Kotor je i tokom 2015. godine implementirala projekat Stručno usavršanje bibliotekara za rad u platformi COBISS3, iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2014. godinu, koji finansira Ministarstvo kulture Crne Gore.

Bibliotekarka Jelena Vukasović i viša bibliotekarka Jasmina Bajo pohađale su kurs COBISS3 / Napredni, koji obuhvata katalogizaciju serijskih publikacija, sastavnih dijelova, neknjižne građe i bibliografiju istraživača, koji je održan od 19 . do 24. X 2015. godine  u prostorijama centra Virtuelne biblioteke Srbije u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.  Predavači su bili Ljiljana Stanković, Mile Stijepović, Ljiljana Dragićević, Štefanija Maćka, Maša Miloradović i Jasmina Trifunac iz Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke i Biblioteke Matice srpske. Kursu su prisustvovale i koleginice iz pljevaljske gradske biblioteke Stojanka Ljiljanić i Marija Knežević koje su iz istog projekta dobile sredstva za obuku. Ono što slijedi jeste vježbanje u testnoj bazi, a zatim kreiranje po pet zapisa za svaku vrstu građe u bazi za licencu, te dobijanje privilegije za kreiranje i preuzimanje zapisa serijskih publikacija, web prezentacija, integralnih izvora, neknjižne građe, te za kreiranje bibliografskih zapisa.

Bibliotekarke su posjetile i 60. jubilarni Međunarodni beogradski sajam knjiga koji je održan od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine.

 http://skalaradio.com/2015/11/02/gosce-emisije-visa-bibliotekarka-jasmina-bajo-i-bibliotekarka-jelena-vukasovic/

 

 

Sa promocije Jednostavnih priča Lazara Ristovskog. Učestvovali: autor i Vanja Gavrovska, PR izdavačke kuće Laguna.

9. oktobar 2015. godine, Kino Boka, Kotor.

  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka