Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

Image00001

Bibliotekarka Jasmina Bajo učestvovala je na Forumu za traženje partnera i razmjenu projektnih ideja u okviru Prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora, finansiranog iz IPA fondova Evropske Unije, koji je održan 11. oktobra 2012. godine na Sveučilištu u Dubrovniku.Forumu, koji je organizovao Zajednički tehnički sekretarijat Programa u saradnji sa operativnim strukturama - Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, je prisustvovalo oko 80 potencijalnih aplikanata iz Hrvatske i Crne Gore.

Forum je započeo prezentacijama koje su informisale učesnike o ciljevima prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, principima projektnih partnerstava, sadržajem Uputstva za podnosioce projektnih prijedloga i aplikacionog paketa, kao i događajima koji su organizovani od strane Zajedničkog tehničkog sekretarijata i onima koji će biti organizovani u narednom periodu.

Predstavljeni su projekti finansirani u okviru Prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga, među kojima je i projekat Dubrovnik i Kotor – gradovi i knjige, koji su zajednički realizovali Kulturni centar ‘’Nikola Đurković’’ – Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice (sa partnerima: NVO Prostory Podgorica, i Matica Hrvatska - ogranak Dubrovnik). Prikazan je i kratki film o projektu Dubrovnik i Kotor – gradovi i knjige, koji je emitovan u sklopu emisije Putem europskih fondova koja se prikazuje na Hrvatskoj radioteleviziji, a Jasmina Bajo, projekt menadžer projekta Dubrovnik i Kotor – gradovi i knjige, je odgovarala na mnogobrojna pitanja prisutnih u vezi sa apliciranjem i implementacijom projekata iz ovog prekograničnog programa.

Drugi i glavni dio foruma bio je koncentrisan na tri tematske radionice prema specifičnim mjerama programa:
Radionica 1:Zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, prirodnog  i kulturnog naslijeđa;

Radionica 2:Zajednički turistički i kulturni prostor;

Radionica 3:Mali prekogranični razvojni projekti zajednice.

 

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka