Dobro došli na Internet prezentaciju Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Sajt je realizovan u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor - gradovi i knjige koji su implementirali Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u sastavu Kulturnog centra Nikola Đurković i Dubrovačke knjižnice - Dubrovnik sa partnerima: NVO Prostory, Podgorica i Matica hrvatska, ogranak u Dubrovniku. Projekat je finansirala Evropska zajednica iz sredstava namijenjenih za prekogranični program Hrvatska - Crna Gora u okviru instrumenata za pretpristupnu podršku.

 

  • 20191216_112900
  • 20191216_113036
  • 20191216_113359
  • 79698951_2932148820129450_7742544326252560384_o
  • 79939216_10156865889885878_3424084967892713472_o

 XVI konferencija Bibliotekarskog društva Srbije ,,Male biblioteke u velikom dijalogu za promene'' održana je 12. i 13. 12. 2019. godine u Narodnoj biblioteci Srbije.

Predsjednica Udruženja bibliotekara Crne Gore, Jasmina Bajo, je prisustvovala Konferenciji na poziv predsjednika Bibliotekarskog društva Srbije, dr Bogdana Trifunovića.
Konferencija je nastojala da otvori prostor za dijalog o temama koje se, prije svega, tiču malih ili manjih biblioteka, kako bi pažnju stručne javnosti skrenula ovom brojnom i raznolikom segmentu bibliotečko-informacione djelatnosti.
U petak, 13. 12, u oviru sesije ,, Čuvari kulturne baštine'' Jasmina Bajo je izložila koautorski rad sa Marijom Starčević ,, Aktivnosti Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u popularisanju kulturne baštine Boke Kotorske''. Učestvovala je i na radionici ,,UX in Libraries: Capturing User Behaviours'', koju je održala dr Gina de Alvis, nezavisna istraživačica u bibliotečko-informacionoj djelatnosti iz Singapura.

This web site is funded by EU. The content of this web site is the sole responsibility of City Library of Kotor and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

posdnozjebiblioteka